Var tar pengarna vägen?

Var tar pengarna vägen?

2020 gjorde Sveriges kommuner och regioner ett rekordöverskott med över 50 miljarder kronor. Trots det ser vi fler nedskärningar, färre kollegor och ohållbara scheman. Vi kräver nu att politikerna lägger dessa miljarder där de hör hemma – i välfärden.

Nedskärningarna fortsätter trots miljardregn

Vi vet att pengarna finns. Men istället för att lägga pengarna på äldre- och barnomsorg eller på fler vuxna i skolan så väljer många kommuner att lägga pengarna på hög. 

24 november beslutade riksdagen om ett fortsatt rekordtillskott till kommun-Sverige, närmare bestämt 23 miljarder kronor. Rätt använda kan de här pengarna göra verklig skillnad, inte bara för medlemmarna i Kommunal utan för det som utgör grunden i Sverige – välfärden.

Trots miljardregnet fortsätter de allt mer absurda nedskärningarna: plötsligt får hemtjänstpersonal inte längre gratis parkering i tjänsten, tjänster försvinner, kaffet i fikarummet kostar en tia, arbetstiderna är ohållbara och rätten till arbetsskor fortsätter ignoreras. Listan kan göras lång.

Var med och ställ ett tydligt krav på Sveriges alla kommunpolitiker: använd pengarna rätt. 

Kräv att pengarna används rätt!

”Vi kan inte göra de aktiviteter som våra boende ska ha på helgerna, för vi har inte längre tillgång till bil. Samtidigt gör kommunen 223 miljoner i överskott.”

Marie Eriksson arbetar som undersköterska i Örnsköldsvik, där pressas schemana till minutstyrning. Samtidigt gör kommunen 115 miljoner i överskott.

I Västerviks kommun skär man bort resurser från förskolan. Barnskötaren Albin Nattvinge ser inte hur de ska få ihop verksamheten framöver. Det enda han vet är att det är barnen som kommer få ta största smällen.

Så här borde pengarna användas:

  • Ge personalen arbetsskor. Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor.
  • Hållbar arbetstider för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv och fritid.
  • Höj bemanningen – för en jämnare arbetsbelastning med hållbara scheman som ger utrymme för återhämtning.
  • Satsa ordentligt på riktig utbildning för välfärdsarbetarna för att höja kvaliteten och göra yrkena mer attraktiva.
  • Sluta med nedskärningar. Stryk alla befintliga eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som ansvarar för välfärden.

Påverka din kommun!

Se om pengarna används rätt där du bor. Välj din kommun i listan. Har pengarna använts fel kan du skicka ett påverkansmejl (”skrivelse”) till kommunens ledande politiker.

Fakta i frågan:

Vad menar ni med att pengar används fel?

2020 gjorde Sveriges kommuner ett rekordöverskott med över 50 miljarder kronor. Detta samtidigt som det pågår nedskärningar och besparingar i välfärden. I ett läge med stora behov i välfärden menar vi att pengar som läggs på hög i överskott är att prioritera fel och därmed inte används rätt. Det är uppenbart att resurserna behövs i välfärden – på högre bemanning, hållbara scheman och bra arbetsvillkor.

När nu riksdagen har beslutat om budgeten innebär det ett nytt pengaregn över Sveriges kommuner. Nu handlar det om att de här pengarna – 23 miljarder kronor – används rätt.

Varför används pengarna fel?

I grunden handlar det om felprioriteringar. I många kommuner har man valt att använda pengarna för att sänka skatten – trots behov i välfärden. Men det handlar också om en inriktning och tro från politikernas håll att man kan trycka ned kostnaderna i välfärden men ändå bibehålla hög kvalitet genom att färre personal ska göra mer jobb. Det är därför kommuner inför scheman som pressar personalen till bristningsgränsen, eller för den delen drar ner på gratis kaffe till de anställda.

Hur ska man kunna ändra så att kommunerna prioriterar rätt?

Prioriteringar i kommunerna avgörs av politiken. Och politiken går att påverka. Det är vad vi med din hjälp ska göra nu. Genom att gå med här och kräva att pengarna används rätt ska vi skapa ett tryck mot politikerna i Sveriges kommuner att prioritera rätt.

De pengar som nu beslutats av riksdagen för 2022 måste användas till välfärden. Därför har vi också tagit fram ett verktyg där du kan skicka en skrivelse till dina kommunpolitiker och kräva att pengarna används rätt.

När kan man få till stånd en förändring?

Nu har riksdagens beslutat om budgeten för 2022. I den ingår det stora resurstillskott till kommunerna i Sverige. Samtidigt sitter Sveriges 290 kommuner och planerar för sin budget för nästa år. Det är här vi måste påverka. Vi vill att alla Sveriges kommuner använder pengarna de får till att förbättra välfärden. Om vi lyckas påverka kommunerna kan det bli skillnad redan under nästa år.

Vem är ansvarig för att pengarna används fel?

Det är kommunpolitiker runt om i Sverige som har valt att prioritera annat, som skattesänkningar till exempel. Kommunal har under lång tid krävt av regeringen att tillföra mer pengar till kommunerna för att stärka välfärden. De senaste åren har vi sett kraftiga tillskott. Vi hade såklart gärna sett att mer pengar läggs på välfärden. Men nu handlar det om att se till att kommunerna använder alla de pengar de fått på rätt sätt. På att förbättra välfärden och villkoren för alla välfärdsarbete.