Villkor

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter

Kommunal tar din integritet på största allvar. Därför är det viktigt för oss att vara ansvarsfulla i hur vi hanterar din information.

Personlig data

När du väljer att delta i en kampanj hos Kommunal kommer vi spara ditt namn, din e-post och ditt postnummer under projektets gång. Efter avslutat projekt kommer dina personuppgifter kopplade till kampanjen att raderas.

Vi kommer använda dina inskickade personuppgifter till två saker:
1. Vid namninsamlingar kan vi komma att dela insamlad information med beslutsfattare och makthavare som en del av kampanjen
2. Skicka relevant information till dig om undertecknad kampanj (“nyhetsbrev”)
3. Dela krypterat (anonymiserat) med Facebook för att underlätta arbetet med att hitta fler som vill delta i kampanjer.

Nyhetsbreven går att avprenumerera på via en länk som följer med i varje brev. Om du vill få information om vilken persondata vi har om dig som är kopplad till kampanjen , eller om du vill bli helt borttagen från kampanjen, så kan du skriva till  delta@kommunal.se med information om ditt namn och din e-post. OBS: Vi kommer inte dela med oss av personinformation om dig ifall du inte kan verifiera att e-postadressen som underskriften skett med är din egen.

Aggregerad data

Vi använder oss av cookies från Google Analytics och Facebook för att få statistik om hur hemsidan används och vem som interagerar med sidan. Om du godkänner frågan om vi får använda cookies kan vi komma att använda information om ditt besök som underlag för annonsering. Ifall du avböjer förfrågan om att vi får använda cookies kommer dock endast anonym data om ditt besök sparas. Statistiken från Google Analytics använder sig av maskerade IP-nummer som inte går att spåra till dig som besökare.