Kollegor som får stanna på jobbet

april 30, 2018 6:32 e m

När personal byts ut blir det en stress för alla. Personalen som är kvar och ska lära upp ännu en kollega, barnen eller den äldre som ska möta ett nytt ansikte. Och alla som inte vet vilket jobb, och vilken lön, de ska ha nästa månad. Otrygga anställningar gör människor otrygga och rädda. Så kan vi inte ha det. Därför ska alla som jobbar i Sveriges välfärd ska ha trygga anställningar och inflytande över jobbet. Får du mer att säga till om tjänar hela samhället på det.

Men alla håller inte med. Varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna vill  ha trygga anställningar. Vi tror att deras politik både är farlig och fel väg för Sverige.

Därför jobbar Kommunal för en socialdemokratiskt ledd regering. Bara då kan vi bygga välfärden starkare och skapa ett tryggare Sverige.

Vi är övertygade om att en rättvisare arbetsdag ger en bättre morgondag. Anställda som är trygga på jobbet gör välfärden bättre. Och vi tror att modiga människor är den viktigaste ingrediensen i ett samhälle där möjligheterna växer.

Välfärd är trygghet.