Så använder vi cookies

Vi använder oss av cookies från Google Analytics och Facebook för att få statistik om hur hemsidan används och vem som interagerar med sidan. Om du godkänner frågan om vi får använda cookies kan vi komma att använda information om ditt besök som underlag för annonsering. Läs mer här

Kommunal

Bussar som körs utan stress

Fler trygga busschaufförer ger fler bussavgångar.

scroll down

Bussar som körs utan stress

Många av oss är beroende av en fungerande kollektivtrafik. Desto bättre förutsättningar för landets busschaufförer, desto tryggare kan vi vara att vi kommer i tid till både jobbet och hemmet.

För att kunna leverera fantastisk välfärd i dag – och världens bästa i morgon – måste vi bli fler välfärdsarbetare. 135 000 fler. Först då kan vi få studiero på lektionerna, tid för fikastunder med morfar och veta att bussen kommer.

Men alla håller inte med. Moderaterna och Sverigedemokraterna tror inte på den gemensamma välfärden. Därför vill vi se en socialdemokratiskt ledd regering som gör att välfärdens kollegor blir fler.

Vi är 500 000 medlemmar i Kommunal som är övertygade om att välfärden är grunden till trygghet. Och som förstår att vi bara kan göra det tillsammans.