Så använder vi cookies

Vi använder oss av cookies från Google Analytics och Facebook för att få statistik om hur hemsidan används och vem som interagerar med sidan. Om du godkänner frågan om vi får använda cookies kan vi komma att använda information om ditt besök som underlag för annonsering. Läs mer här

Kommunal

Trygga jobb

Ordning och reda är 
bra för både anställda och välfärden.

scroll down

Trygga jobb

Sveriges välfärdsarbetare – barnskötare, personliga assister, undersköterskor, brandmän – är förutsättningen för att Sverige ska fungera. Deras jobb gör vården trygg och skolan säker – varje dag.

Men långtifrån alla har det tryggt och säkert på jobbet. En av anledningarna är tidsbegränsade jobb genom anställningsformen allmän visstidsanställning.

Antalet tidsbegränsat anställda ökar för varje år. 128 000 stycken år 2008, 152 000 år 2012 och hela 180 600 år 2015. Den yrkesgrupp som har i särklass störst andel tidsbegränsade anställningar är vårdbiträden, med 61 procent av yrkeskåren år 2015. En medlem i Kommunal med allmän visstidsanställning tjänar i genomsnitt 3 400 kronor mindre varje månad jämfört med en tillsvidareanställd.

Otrygga anställningar påverkar både personalens välmående och förmåga att göra ett bra jobb. Det får konsekvenser för välfärden. Särskilt tydligt blir det för barnskötare som jobbar inom förskolan. Har personalen osäkra jobb märks det på barnen och går ut över den pedagogiska verksamheten.

År 2015 ville en klar majoritet av tidsbegränsat anställda medlemmarna i Kommunal ha – och sökte aktivt – en tillsvidareanställning, utan att få det.

Fakta

  • 84 procent av ökningen av tidsbegränsat anställda inom vård och omsorg 2009-2015 är personer som arbetar per timme eller kallas in vid behov på just en allmän visstidsanställning.
  • För tidsbegränsat anställda som arbetar deltid är skillnaden mellan tidsbegränsad och tillsvidareanställd i genomsnitt 10 500 kronor i månaden.
  • För undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden sammanslaget var 25 procent tidsbegränsat anställda år 2015. 38 procent av barnskötarna och 61 procent av vårdbiträdena var tidsbegränsat anställda år 2015.
    För tidsbegränsat anställda som arbetar deltid är skillnaden mellan tidsbegränsad och tillsvidareanställd i genomsnitt 10 500 kronor i månaden.
  • Inom äldreomsorgen är andelen tidsbegränsat anställda sex procentenheter högre inom privat än offentligt driven äldreomsorg och det är vanligare med tidsbegränsade anställningar inom äldreomsorgen än inom den landstingsdrivna vården.

Det här vill Kommunal

Vi vill att alla som bär upp Sveriges välfärd ska ha trygga anställningar och inflytande över jobbet. Anställda som känner sig trygga på jobbet, som får mer att säga till om, vågar mer. Då blir också välfärden bättre.

Därför jobbar Kommunal för en socialdemokratiskt ledd regering som vill avskaffa allmän visstidsanställning. Då kan vi bygga välfärden och skapa ett tryggare Sverige. Ett av Socialdemokraternas vallöften är dessutom att 90 procent av alla barnskötare ska ha tillsvidareanställning.

Det är bättre för kollegorna, barnen i förskolan och föräldrarna.

Vi i Kommunal tror att nyckeln till hela Sveriges framtid ligger i en trygg och säker välfärd.

Men alla håller inte med. Moderaterna och Sverigedemokraterna väljer skattesänkningar före välfärd. Därför vill vi se en socialdemokratiskt ledd regering.

Att investera i välfärden är att investera i Sverige. Välfärd är trygghet.

Senaste materialen

Ladda ner
pdf fil
Europaval 2019

Europaval 2019

Vikblad för dubbelsidig utskrift Europavalet

mars 28, 2019
Ladda ner
pdf fil
Frågor och svar: Skatte­avdrag för fack­förenings­avgiften och a-kassan

Frågor och svar: Skatte­avdrag för fack­förenings­avgiften och a-kassan

Skatte­avdrag för fack­förenings­avgiften och a-kassan.

juli 12, 2018
Ladda ner
pdf fil
Frågor och svar: Trygga jobb

Frågor och svar: Trygga jobb

Trygga jobb.

juli 12, 2018
Ladda ner
pdf fil
Frågor och svar: Ökade resurser till väl­färden och stopp för vinst­jakt

Frågor och svar: Ökade resurser till väl­färden och stopp för vinst­jakt

Ökade resurser till välfärden och stopp för vinstjakt.

juli 12, 2018