Människorna bakom statistiken

Irene

Människorna bakom statistiken

”Det är siffror för dem. Men i grund och botten är det faktiskt människor vi pratar om. Och en av dem är jag.”

Irene Malmkvist började jobba när hon var femton och ett halvt år. Nu är hon 59 år och sjuk. Trots hennes insatser i välfärden som personlig assistent har hon blivit utförsäkrad eftersom hon nått tidsgränsen vid 365-dagar i sjukförsäkringen. Tyvärr är Irenes berättelse inte unik.

Så här kan vi inte ha det.
Skriv under för en mänsklig sjukförsäkring.


Gå med i kampanjen och påverka ansvariga politiker för att ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen.
För Irene och alla andra som drabbas idag.

Våra krav för en mänsklig sjukförsäkring:

Ta bort tidsgränserna – på riktigt

Avskaffa tidsgränserna i sjukförsäkringen helt. Ingen blir frisk bara för att Försäkringskassan eller politiker bestämmer det. Sjuka människor behöver stöd och rehabilitering, inte utförsäkringar.

Sluta tvinga folk att söka hitte-på-jobb

Den som är sjuk måste få full rehabilitering och hjälp tillbaka till sitt jobb. Det är ett enormt resursslöseri att utbildade och erfarna välfärdsproffs idag tvingas ut på en mer eller mindre fiktiv arbetsmarknad för att söka jobb som inte finns, istället för att få fokusera på att tillfriskna och kunna återgå till att arbeta med det de kan bäst. Prio ett måste vara att den som är sjuk ska återgå till sitt ordinarie arbete – i andra hand måste Försäkringskassan tydligt kunna ange vad det är för jobb man faktiskt anser personen ska kunna ta.

Avskaffa karensavdraget permanent

Ingen ska tvingas gå till jobbet sjuk av ekonomiska orsaker. Karensavdraget är ett otyg som i förlängningen bara leder till än mer ohälsa. Det har tillfälligt avskaffats under coronapandemin. Efter pandemin förväntar vi oss att denna utveckling inte rullas tillbaka utan att karensavdraget avskaffas permanent och för alla grupper.

Vanliga frågor & svar

Vad är det för skillnad på sjukförsäkring och bidrag?

Du bekostar din sjukförsäkring själv. Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige betalar in pengar till en statlig sjukförsäkring genom det som kallas sociala avgifter. Blir du sjuk ska du få ersättning. Du betalar alltså in pengar varje månad som du sedan får när du är långvarigt sjuk och måste vara borta från jobbet.

Var kan jag läsa mer?

Nyhetsinslag om att rekordmånga får avslag 2020

Nyhetsartikel om en undersköterska med långtidscovid som blivit utförsäkrad

Info från Försäkringskassan om sjukpenning

Förslagen som regeringen har på sitt bord

Är det här ett nytt problem?

Nej, utvecklingen har pågått i tiotals år. De andra länderna i norden har nu bättre sjukförsäkring än Sverige. Sjukförsäkringen har genom politiska beslut, år efter år, försämrats radikalt. Under pandemin har tillfälliga regellättnader införts men det räcker inte. Vi kräver långsiktiga åtgärder. Politikerna måste begripa att detta inte bara gäller corona. Att man kan vara sjuk i ett år eller längre är inget nytt som uppstått i samband med pandemin – cancer och utbrändhet fanns även innan våren 2020.

Varför är tidsgränserna så viktiga?

En vecka, 180 eller 365 dagar – kroppen bestämmer när den är frisk, inte Försäkringskassans kalender. Istället för stöd och rehabilitering tvingas man in i en byråkrati-cirkus med nya läkarintyg, otaliga möten med arbetsförmedlare som uppmanar en att söka jobb som inte finns och kontakter med Försäkringskassan som godtyckligt konstaterar: “Du är frisk”. Samtidigt som hela kroppen skriker något annat. Det som behövs är rehabilitering och ordentligt stöd att komma tillbaka till jobbet.

Varför vill inte politikerna göra så att sjukförsäkringen fungerar igen?

I riksdagen har det funnits en stark majoritet mot att göra sjukförsäkringen bra. Många partier ser sjukförsäkringen som sätt att spara in pengar.