Välfärd i världsklass

Men engagemanget hos de anställda motsvaras inte alltid av förutsättningarna. På många håll i Sverige pressar underbemanning personalen och går ut över de som behöver välfärden mest.

Tuffast är det bland välfärdsarbetarna.

Bara var tredje anställd inom vård och omsorg tycker att bemanningen är tillräcklig för att kunna göra ett bra jobb. Motsvarande andel för byggbranschen är 60 procent. Fler än hälften av de anställda inom vård- och omsorgsyrken har funderat på att byta jobb det senaste året på grund av arbetssituationen. Motsvarande siffra för byggbranschen är 38 procent.

Närmare fyra av tio anställda ångrar sitt yrkesval på grund av framför allt underbemanning och löneläge.

Bemanningen skiljer sig mellan utförare.

2017 var andelen deltidsanställda hos privata utförare 72 procent, jämfört med 61 procent i kommunalt driven äldreomsorg. 42 procent tycker att bemanningen är så låg att den utgör en risk för de äldre, minst någon dag i veckan. Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med privatanställda.

    Fakta

  • Bara var tredje anställd inom vård och omsorg, 33 procent, tycker att bemanningen är tillräcklig för att kunna göra ett bra jobb. Motsvarande andel för byggbranschen är 60 procent.
  • Närmare fyra av tio anställda ångrar sitt yrkesval på grund av arbetsvillkoren. Löneläget och underbemanning är de vanligaste skälen.
  • Äldreomsorg som drivs av privata företag med vinstintresse leder till besparingar på löner, sämre bemanning och stressigare arbetsmiljö
  • Var fjärde anställd inom äldreomsorgen vill sluta inom tre år på grund av bland annat underbemanning.

Det här vill Kommunal

Vi i Kommunal tycker att det behövs fler anställda inom välfärden. Både för personalens och brukarnas skull. För att kunna leverera fantastisk välfärd i dag – och världens bästa i morgon – måste vi bli fler.

Till att börja med vill vi se 135 000 nya välfärdsjobb. Först då kan vi garantera en trygg arbetsmiljö och en kvalitativ välfärd. Dessutom vill vi avskaffa det pressade och riskfyllda ensamarbetet nattetid. Och inom räddningstjänsten vill vi se brandlag om fem personer – både för de anställdas och brandsäkerhetens skull.

Men alla håller inte med. Moderaterna och Sverigedemokraterna väljer skattesänkningar före välfärd. Därför vill vi se en socialdemokratiskt ledd regering som gör att välfärdens kollegor blir fler.

Att investera i välfärden är att investera i Sverige. Välfärd är trygghet.