Svaret är välfärd

Svaret är välfärd

Sverige måste fungera. Därför driver Kommunal en facklig valrörelse.

Bli en del av valrörelsen:

Vill du vara med och påverka Sveriges framtid? Alla kan göra något: ringa en kollega, prata med någon på arbets­platsen, affischera, delta i torg­möten eller dela med dig av din vardag och vilka lösningar som behövs för ett starkare Sverige.

Vad säger ditt parti om välfärden?

Hur mycket 💰💵 förlorar du på en M/SD/L/KD-regering?

Välfärden ska vara på allas läppar!

Valet den 11 september påverkar din vardag både på och utanför jobbet. Därför är det viktigt att vi tar plats i debatten. Om vi är många som tillsammans gör våra röster hörda så är jag över­tygad om att vi kan få valet att handla om väl­färden och hur vi bygger ett bättre Sverige. Därför driver vi en facklig val­rörelse – vi ska syna de olika partiernas ställnings­taganden. På så vis kan vi jobba för politiska reformer som bekämpar ohållbara scheman, minutstyrning och vinstjakt i vår välfärd.

Malin Ragnegård, ordförande fackförbundet Kommunal

De viktigaste frågorna i valrörelsen

🙅‍♀️⏱ Ordning och reda i välfärden

Efter år av marknads­styrning är det dags att återta kontrollen över välfärden. Det behövs ökad insyn och bemannings­­rikt­linjer som gör att resurserna används rätt. Tilliten behöver flyttas från marknads­lösningar till medarbetarna. Minutstyrningen ska avskaffas.

💰🚑 Investera i välfärden

Underbemanningen inom skola, vård och omsorg skapar stress och leder på sikt till en sämre välfärd för medborgarna. Det behövs investeringar och resurserna ska gå till fler arbets­kamrater, trygga anställningar, hållbara arbets­tider och en robust välfärd med luft i systemet.

🤒🛌 Avskaffa karensavdraget

Ett arbete i välfärden innebär ofta en ökad risk för att utsättas för smitta samtidigt som arbetets natur gör att du inte kan jobba från hemmet. Det här skapar en orättvisa där medlemmar straffas ekonomiskt när dom blir sjuka på jobbet. Därför ska karensavdraget avskaffas.

Material

Håller du med om att välfärden är svaret? Hjälp till och sprid vår folder! Skriv ut, vik ihop, och dela ut på din arbetsplats eller till dina kollegor.

Valfolder

A4-format för utskrift

Ladda ner

Underbemanning, omänskliga scheman och brist på återhämtning. Ju fler vi är, desto större krav kan vi ställa.