Hjälp oss förbättra medlemmarnas villkor och löner | Kommunals avtalsrörelse 2023

Hjälp oss förbättra medlemmarnas villkor och löner!

Just nu pågår en avtalsrörelse, där Kommunal tecknar nya kollektivavtal med sina motparter på svensk arbetsmarknad. Tack vare stödet från alla som har skrivit under för att rädda välfärden lyckades vi teckna bra avtal med Vårdföretagarna där de inte fick igenom sina försämringar. Nu är det ca 30 avtal som återstår att förhandla, och dessutom fortsätter den fackliga kampen för bättre arbetsmiljö, hållbara arbetstider och mer inflytande varje dag, på alla arbetsplatser över hela landet. Skriv under för att stötta oss i kampen!

Våra fackliga krav gör hela samhället till vinnare

💹💸 Löneökningar till alla, där de som har minst får mest

Krav på höjda löner om 7,4 procent, extra låg­­löne­satsning riktad mot de som tjänar sämst och en särskild höjning av de lägsta­löner som regleras i kollektivavtalen.

💰🤝 Ordning och reda vid individuell lönesättning

Krav på dokumenterade löne­samtal (skriftlighets­krav) som både arbets­tagaren och den chef som bestämmer över lönen skriver under.

⏰🛌 Hållbara arbetstider och fredad återhämtning

Krav som tydliggör och säker­ställer till­räcklig åter­hämtning, både under arbets­tid och utan­för arbetet, och regler för arbets­tider och scheman.

Vi är värda mer än villkor ingen kan leva på

Ett Sverige som fungerar bygger på att det finns väl­färds­arbetare som gör jobbet. Men Vårdföretagarna vill låta medlemmarna i Kommunal ta hela smällen för rekord­­hög inflation och ökade priser. De vill ha 0 kr i garanterade löne­­ökningar, sänka OB-ersättningarna och driva igenom sämre scheman. Men vem kan och har råd att jobba i väl­färden då? Arbets­givarnas kort­siktighet riskerar leda till en mass­­flykt av personal. Då slutar väl­­färden att fungera.