Startsida

Var tar pengarna vägen?

2020 gjorde Sveriges kommuner och regioner ett rekordöverskott med över 50 miljarder kronor. Trots det ser vi fler nedskärningar, färre kollegor och ohållbara scheman. Kräv att pengarna används rätt på varärpengarna.se

Delta är Kommunals digitala kampanjplattform där vi bedriver opinionsbildande kampanjer. Här samlar vi de frågor som är viktigast för oss 500 000 medlemmar. Genom opinionsbildning och insamlingar kämpar vi varje dag för bättre villkor och löner för Sveriges välfärdsarbetare.