När vi investerar i välfärden investerar vi i ett tryggare Sverige

Vi i Kommunal är ryggraden i välfärden – vi är där och skapar den. Varje dag, dygnet runt.

Det är vi som hälsar förskolebarnet med en kram vid grinden och utmanar hens nyfikenhet. Det är vi som löser konflikterna på skolrasten. Vi ser till att farmor får sina mediciner i tid, en dusch och en pratstund över en kopp kaffe. Vi kör bussen både till och från din arbetsdag.

Vi är välfärdens yrkesskickliga medarbetare och måste få möjlighet att göra vårt jobb. Tiden och pengarna måste räcka till, vi behöver fler arbetskamrater med rätt kompetens och bättre arbetsvillkor.

Tryggheten gynnar hela Sverige. Därför är investeringar i välfärden att investera i framtiden. Så rättar vi till brister och bygger välfärden starkare. Så garanterar vi tryggheten. Och så blir Sverige lite bättre för alla att leva i.

Men vi har bara börjat. För vi nöjer oss inte med hur välfärden ser ut i dag, eller blickar mot gårdagen. Vi tror på framtiden.

Kommunal vill bygga världens bästa välfärd.

Men alla håller inte med. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill inte ha en gemensam välfärd i världsklass. Varken underbemanning, otrygga anställningar eller vinstjakt i välfärden bekymrar dem. Deras politik – sänkta skatter och vinstjakt – saboterar och gör människor rädda och otrygga.

Vi i Kommunal vill se 135 000 nya jobb i välfärden och ett stopp på vinstjakten. Vi vill göra otrygga anställningar trygga. Och vi vill öka det fackliga engagemanget med skatteavdrag för fackliga medlemmar.

Vi är övertygade om att det bästa ligger framför oss. Ett välfärdssamhälle som ger vanligt folk mod att pröva nytt och utveckla både sig själva och vårt land.  Därför vill vi se en socialdemokratiskt ledd regering som gör att välfärdens kollegor blir fler.

Tobias Baudin, ordförande i fackföreningen Kommunal