Sveriges barnskötare har rätt till ett fast jobb!

Tänk om det fanns ett politiskt förslag som fick personalen att må bättre, gjorde barnen gladare och föräldrarna trygga i vetskapen om att de små får den bästa möjliga förskolan? Det finns en lösning – avskaffa allmän visstidsanställning och erbjud landets barnskötare fasta anställningar.

Verkligheten idag
Idag har var fjärde barnskötare en visstidsanställning. Det vill säga en tidsbegränsad anställning som slutar vid ett visst datum. Det är oacceptabelt och gör att alltför många går till jobbet med en klump i magen. Det är lätt att förstå varför, det gör det omöjligt att planera jobb och inkomst. Som barnskötaren Margarita säger i filmen, ”tryggheten rycks undan”.

Särskilt tydligt blir det för barnskötare som jobbar inom förskolan. Har personalen osäkra jobb märks det på barnen, går ut över den pedagogiska verksamheten. Stor omsättning av barnskötare gör barnen oroliga när tryggheten behövs som mest. Det blir ständigt nya ansikten för barnen att knyta an till. Som ska trösta, uppmuntra och lära. Dessutom tar det tid att lära upp nya kollegor. Barnskötarna och förskolans personal är nyckelpersoner i barnens lärande och utveckling – det är dags att ta det på allvar och göra något åt saken.

Ett av Socialdemokraternas vallöften är att 90 procent av alla barnskötare ska ha en fast anställning.

Det lönar sig att påverka
Kommunal har drivit kravet ända sedan den tidigare borgerliga regeringen införde allmän visstid. Därför såg vi det som stor en seger när den socialdemokratiskt ledda regeringen tidigare i år lovade skrota allmän visstid. Ett av Socialdemokraternas vallöften är dessutom att 90 procent av alla barnskötare ska ha tillsvidareanställning, det vill säga en fast anställning.

Det är också ett bevis på att Kommunal gör skillnad, att vi kan förändra på riktigt.

Gör rätten till trygga anställningar till en valfråga
Landets barnskötare har rätt till trygga anställningar. Vi är trötta på att stå tillbaka. Men alla håller inte med om att de otrygga anställningarna måste bort. De borgerliga partierna, liksom Sverigedemokraterna, vill behålla allmän visstid som anställningsform. Vi förstår inte varför. Otrygga jobb drabbar personalens hälsa och ekonomi negativt och går ut över barnens lärande och utveckling. Varför behålla något som går ut över hela förskolans verksamhet? Har vi verkligen råd med konsekvenserna?

Just därför är det avgörande att Sverige får en socialdemokratiskt ledd regering som vågar avskaffa allmän visstid och att minst 90 procent av de anställda inom landets kommuner ska ha fast anställning. Landets barnskötare har rätt till trygga anställningar – och barnen förtjänar det.

Faktaruta