Påverka din kommun!

Påverka din kommun!

Se om pengarna används rätt där du bor. Välj din kommun i listan. Har pengarna använts fel kan du skicka ett påverkansmejl (”skrivelse”) till kommunens ledande politiker.

Så har vi räknat:

Vad menar ni med att pengar används fel?

2020 gjorde Sveriges kommuner och regioner ett rekordöverskott med över 50 miljarder kronor. Detta samtidigt som det sker nedskärningar och besparingar i välfärden. Att lägga pengar på hög samtidigt som välfärdens behov är stora är fel prioritering.

Hur vill ni att pengarna ska användas?

Ge personalen skor. Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder.

Hållbara scheman för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv och fritid.

Rätt bemanning – för en jämnare arbetsbelastning med bättre scheman som ger utrymme för återhämtning.

Sluta med nedskärningar. Stryka alla befintliga eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som ansvarar för välfärden. 

Hur har ni kommit fram till siffrorna?

De pengar som använts fel är de överskott som respektive kommun gjorde 2020, siffror från SCB. Antal undersköterskor baseras på genomsnittlig kostnad för en heltidsanställd undersköterska med snittlön avrundat uppåt. För arbetsskor räknas två par skor, ett för vinter och ett för sommar, á 1000 kr.

Vad innebär det att skicka ett påverkansmejl?

Genom att skicka ett påverkansmejl skickar du en skrivelse till kommunstyrelsen i din kommun. Där sitter kommunens ledande politiker som genom skrivelsen blir uppmärksammade på kraven. Men att skicka en skrivelse till kommunen är bara ett sätt att göra din röst hörd. Det finns förstås fler. Till exempel kan du skriva en insändare till lokaltidningen eller kontakta andra politiker.