Nej till nedskärningar inom äldreomsorgen

”Förstår du vad som står på spel?”. Nattundersköterskan Ann-Charlotte är orolig för nedskärningarna som väntar om inte Socialdemokraterna får fortsätta satsa på välfärden. ”Det handlar om fler kollegor på jobbet, att man bara har två händer och fötter och inte räcker till”.

Att jobba ensam nattetid inom äldreomsorgen är både stressigt och utsatt. En gnagande oro för vad som händer om larmet går, om man ensam kan avhjälpa situationen. Det är orimligt – både för nattundersköterskan och brukaren – att det finns partier som nu vill göra nedskärningar i den välfärd som kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Sverigedemokraterna och Alliansens skattesänkningar skulle bli katastrof för mig och mina kollegor.

”Sverigedemokraterna och Alliansen vill göra det nästan omöjligt att få en fast anställning och deras skattesänkningar skulle bli katastrof för mig och mina kollegor inom äldreomsorgen”, säger Ann-Charlotte.

Kommunal kräver att undersköterskor får bättre arbetsvillkor och att bemanningen ökar. Idag är pressen inom äldreomsorgen extrem och det innebär stora risker för de som behöver omsorgen mest. För att garantera säkerheten för brukarna och tryggheten för personalen behövs det fler kollegor. Inte minst för alla de som jobbar natt.

Sveriges undersköterskor vill kunna göra ett professionellt och säkert jobb. Det är dags att kräva bättre arbetsvillkor och fler kollegor.

Nästa mandatperiod vill Socialdemokraterna öka välfärdsinvesteringarna till minst 65 miljarder kronor. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet vill hellre sänka skatten.

Fakta
  • Sju av tio av medlemmarna i Kommunal som jobbar inom äldreomsorgen uppger att bemanningen är otillräcklig minst någon dag per vecka. En majoritet av samma grupp menar att problemet i princip är konstant.
  • Fyra av tio av medlemmarna i Kommunal anser att bemanningen är så låg att den utgör en risk för de äldre minst någon dag per vecka.
  • Äldreomsorg som drivs av privata företag med vinstintresse leder till besparingar på löner, sämre bemanning och stressigare arbetsmiljö