Investera i välfärden

Investera i välfärden

Underbemanningen inom skola, vård och omsorg skapar stress och leder på sikt till en sämre välfärd. Nu behövs det stora investeringar för mer personal och hållbara arbetstider. 

Ge oss bättre förutsättningar att göra vårt jobb – Dags att investera i välfärden!

Vi måste bort från den konstanta underbemanningen i välfärden. Bristerna leder till stress och i värsta fall tvingas vi välja mellan vår hälsa och att leverera en god omsorg. Välfärden måste få kosta – nu vill vi se investeringar i välfärden. 

Kräver rätt prioriteringar

Att prioritera Sveriges välfärdsarbetare är att prioritera välfärden. För om inte vi har trygga anställningar och hållbara arbetstider kommer vården, skolan och omsorgen inte fungera. När vi ges rätt förutsättningar och får en bra arbetsmiljö samt scheman som ger tid för återhämtning – då ökar också kvaliteten. 

Våra tre krav

  • Fler arbetskamrater
  • Trygga anställningar
  • Hållbara arbetstider

⬇️ Håller du med oss om att vi måste investera i välfärden? ⬇️

Gå med i Kommunals valrörelse!

Alla kan göra något för att få Sverige att fungera. Ring en kollega, prata med någon på din arbets­­plats, affischera, delta i torg­­möten eller ta bara del av de bästa argumenten och sprid dem överallt.

Gå med i vår valrörelse här!