Förbättra villkoren och arbetsmiljön i Örebros vård och omsorg!

Förbättra villkoren och arbetsmiljön i Örebros vård och omsorg!

Under juli och augusti samlar Kommunal sektion Örebro vård och omsorg in namnunderskrifter som den 1 september lämnas över till ansvariga politiker.

Medlemmarna i Kommunal sektion Örebro vård och omsorgupplever att deras arbetsmiljö i kommunen bara försämras. Antalet delade turer ökar, passen blir längre och många verksamheter går tillbaka till att jobba varannan helg. Vård- och omsorgsyrken måste bli mer attraktiva och det kräver ett omedelbart stopp av att bemanningen styrs av kostnadspress och kortsiktiga lösningar. Välfärden måste rustas så att all personal får de förutsättningar som behövs för att ge kvalitativ omsorg. Det handlar om mer resurser, fler kollegor, möjlighet att påverka sitt schema och förbättrade villkor.

Nu kräver vi att politiker i Örebro och arbetsgivare investerar i rätt bemanning och tar sitt arbetsmiljöansvar.

Kräv bättre villkor!

Gör din röst hörd och skriv på för bättre villkor och arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonalen i Örebro.