Därför kollektivavtal

Därför kollektivavtal

Kollektivavtal är grundläggande för den svenska modellen 🇸🇪

I Sverige är det bara en del av arbetsvillkoren som styrs av lagar. Den största delen styrs av kollektivavtal. Detta sker genom att arbetsgivarorganisationer och fackföreningar kommer överens om vad som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Båda parter ansvarar för att sätta löner, bestämma villkor och lösa problem som uppstår på arbetsplatserna. 

Läs mer om den svenska modellen här

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och facket. I ett kollektivavtal framgår vad som gäller och vad du har rätt till.

 • lön
 • semester
 • föräldraledighet
 • arbetstider
 • ersättningar och försäkringar 
 • obekväm arbetstid och övertid
 • pension

Kollektivavtalet sätter en lägsta nivå

Kollektivavtalet bestämmer hur lite ett företag som lägst måste betala sina anställda, inte hur mycket. Så vill ett företag betala sina anställda mer eller ge fler semesterdagar, då är det faktiskt bara att göra det.

Har arbetsgivaren redan bra villkor? Toppen! Då finns det inget hinder för att ge anställda lika bra villkor – eller bättre – i ett kollektivavtal. 

Är inte allt reglerat i lagstiftning redan?

I Sverige har vi ingen lag för minimilöner – det betyder att arbetsgivare utan kollektivavtal kan betala ut hur låga löner som helst. Det finns även andra viktiga villkor som inte är lagstadgade, till exempel semestersättning och övertid. Kollektivavtal är viktigt för att säkra arbetstagarens villkor som inte står i svensk lag.

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket

Ett kollektivavtal är en sorts kvalitetsstämpel som signalerar att det är en seriös arbetsgivare som följer spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Det ökar arbetstagarens vilja att stanna kvar. Kollektivavtal bidrar till konkurrens på lika villkor utan risk att någon försöker öka sin vinst genom dåliga anställningsvillkor.

Kollektivavtal på jobbet betyder att:

 • Du garanteras schyssta arbetsvillkor
 • Du får en schysst lön och mer pengar när du är sjuk
 • Du får ersättning för övertid och OB
 • Du är försäkrad mot arbetsskador
 • Du har flera trygghetsförsäkringar
 • Du får extrapengar när du är föräldraledig
 • Du har rätt till löneförhandling
 • Du har möjlighet till bättre semesterförmåner
 • Du får lägre veckoarbetstid
 • Du kan påverka förläggning av din arbetstid

Så hittar du ditt kollektivavtal

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare. Är du medlem i Kommunal kan du ringa Kommunal Direkt  010-442 70 00. Som medlem kan du även logga in på Mina sidor med Bank-ID för mer information om ditt kollektivavtal. 

Du kan också kolla upp i Kommunals tjänst Kollkollen här.

Bli medlem eller värva en vän

När vi är många kan vi göra mer, och du som redan är medlem är viktig för att vi ska fortsätta att växa och kunna göra skillnad på riktigt.

Redan medlem? Läs mer om att värva en vän här.

Tillhör du något annat fackförbund? Kolla här för att hitta rätt.

medlemmar i kommunal

Kommunals påverkansnätverk är öppet för alla. Det är för dig som vill vara med förändra genom att driva opinion och påverka. Vi pressar politiker och makthavare att prioritera välfärden och villkoren för oss som jobbar där.

Gå med i Kommunals påverkansnätverk

Gå med i kampanjen mot Tesla. Bli en del av en rörelse för svenska modellen, välfärden och bättre arbetsvillkor.